Виктор Асенов – земеделски производител

Вид земеделски бизнес:  Производство на зеленчуци в оранжерия

Обща площ:  6045 м2.

Информация за обработваемата площ: 5450 м2.

Начало на инвестиционния проект: 2016 г.

Стартова година на земеделското стопанство: 2018 г.

Обем на инвестициите в евро: 1 499 910 евро

За колко години инвестицията осигурява/ гарантира приходи: 120 Месеца

Срок на откупуване (размер на инвестицията спрямо приходите): 60 Месеца

GI 4000 е решение специално създадено за котелните стопанства на оранжерийните производители. Системата стъпва на технологията Power-To-Gas (PTG), която използва алтернативна енергия /вятърна или слънчева/ за производството на гориво. Единственият процес, позволяващ използването на алтернативни източници на енергия за производството на гориво, е методът електролиза на вода.

Електролизата представлява метод, чрез който с помощта на електрическата енергия се разделя водната молекула на водород и кислород, като получената смес е високоенергийно гориво.

GI 4000 е проектиран и оптимизиран  спрямо специфичните нужди на индустрията, което позволява автономно производство на екологично чисто и високоенергийно гориво на територията на предприятието с цел намаляване на разходите за конвенционално гориво и изхвърляните вредни емисии и фини прахови частици в атмосферата.

Принцип на работа:

Основните компоненти за производството на водородно- кислородна смес по метода – импулсна  електролиза на вода са два – електричество и вода.

Първият компонент – електричество може да се набави както от соларни панели, които се използват за трансформиране на слънчевата енергия в електрическа, която след това  се съхранява в акумулаторен блок, така и от мрежата.

Произведената електрическа енергия се използва за захранване на високоефективна система за производство на водород и кислород.

Вторият основен компонент –вода се набавя чрез сонда или друг водоизточник, след което постъпва в автоматизирана система за пречистване, която подготвя водата преди постъпването и в системата за производство на водород и кислород.