ДИСППКПС

Блокова верига или блокчейн е метод за съхранение на информация в компютърна мрежа, който представлява непрекъснато растящ списък от компютърни записи, наречени „блокове“, свързани помежду си и кодирани криптографски.

Всеки „блок“ съдържа информация за предходния „блок“ и е удостоверен за време. Това осигурява хронологична цялост („integrity”) на веригата назад до първия „блок“. Тази технология е замислена като гарантираща сигурност чрез самия си дизайн, защото не позволява модифициране на данните. Така в нея могат да се записват трансакции между двама участници по начин, който е устойчив и подлежи на проверка. Типично блоковата верига се съхранява в мреждата в разпределен вид (с физически копия върху отделни компютри) и не съществува едно-единствено „главно копие“. Участниците в мрежата са равноправни (peer to peer) и спазват определен протокол за валидиране на новите „блокове“. Веднъж валидиран и записан, никой „блок не може да бъде променян, без да се променят всички следващи го „блокове“

Това е интегрирана система за управление на работните процеси чрез блокчейн технология, позволяваща прозрачност на технологичните производствени процеси и предоставяща актуална информация за процеса на отглеждане на продукта (използвани ресурси и обработка на продукта).

Проектът води ди подобрена видимост на веригата за доставка на стоки като изгражда доверие между всички участници: производител – търговец/преработвател – потребител, т.е чрез системата всеки може да получи прозрачна и надеждна информация за произхода и качеството на храната си.