Доклад за проведени анкетни проучвания сред потребители и производители, относно проследяването и качеството на храните

Доклад за проведени анкетни проучвания сред потребители и производители, относно проследяването и качеството на храните

Допитване за потребители

Допитване за производители