Проект FAIRshare

В качеството си на член на Мрежата на съветническите организации от Югоизточна Европа (SEASN) НССЗ участва в проект Farm advisory digital innovation tools realized and shared (FAIRshare) Реализирани и споделени дигитални иновативни инструменти за съветници в земеделието по Програма Хоризонт 2020. Изпълнението на проекта стартира през 2018 г.. Основната цел на проекта e да подпомогне съветниците в земеделието и техните организации да използват ефективно дигитални приложения и инструменти за по-голяма производителност и устойчивост в земеделието. Една от основните дейности е идентифициране на различни дигитални инструменти или услуги с голямо въздействие, които могат да бъдат адаптирани от съветниците към различен контекст (казуси), чрез разглеждане на конкретни примери от партньорите по проекта.