НА 6 АПРИЛ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ МЕЖДУНАРОДЕН ОНЛАЙН СЕМИНАР, ОРГАНИЗИРАН ОТ БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ ПО ПЧЕЛАРСТВО

На 6 април 2021 г. ще се проведе международен онлайн семинар на тема: „Ефективно лечение и превенция на заболяванията Вароатоза и Нозематоза по пчелите“. Семинарът е организиран от Българска академия по пчеларство, с подкрепата на Национална служба за съвети в земеделието и Вестник „Пчела и кошер“.

Продължаване с четенето

ФИНАНСИРАНЕ ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕТО И ИЗПОЛЗВАНЕТО НА СЪЩЕСТВУВАЩИ ЦИФРОВИ КОНСУЛТАНТСКИ ИНСТРУМЕНТИ И УСЛУГИ (DATS) В РАМКИТЕ НА ПРОЕКТ FAIRSHARE (РЕАЛИЗИРАНИ И СПОДЕЛЕНИ ИНСТРУМЕНТИ ЗА ЦИФРОВИ ИНОВАЦИИ ПРИ КОНСУЛТАЦИИ В ЗЕМЕДЕЛИЕТО) ПО ХОРИЗОНТ 2020

Проект FAIRshare (Реализирани и споделени инструменти за цифрови иновации при консултации в земеделието) по Хоризонт 2020, има за цел да даде възможност за по-активна в цифрово отношение дейност на ниво ферма и консултантска общност. Проектът се фокусира изрично върху съществуващите цифрови консултантски инструменти и услуги (DATS), които включват: комуникационни инструменти, фермерски софтуер, инструменти за сравнителен анализ, уеб и телефонни приложения, цифрови образователни и учебни материали и поддръжка, наред с други.

Продължаване с четенето