ФИНАНСИРАНЕ ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕТО И ИЗПОЛЗВАНЕТО НА СЪЩЕСТВУВАЩИ ЦИФРОВИ КОНСУЛТАНТСКИ ИНСТРУМЕНТИ И УСЛУГИ (DATS) В РАМКИТЕ НА ПРОЕКТ FAIRSHARE (РЕАЛИЗИРАНИ И СПОДЕЛЕНИ ИНСТРУМЕНТИ ЗА ЦИФРОВИ ИНОВАЦИИ ПРИ КОНСУЛТАЦИИ В ЗЕМЕДЕЛИЕТО) ПО ХОРИЗОНТ 2020

Проект FAIRshare (Реализирани и споделени инструменти за цифрови иновации при консултации в земеделието) по Хоризонт 2020, има за цел да даде възможност за по-активна в цифрово отношение дейност на ниво ферма и консултантска общност. Проектът се фокусира изрично върху съществуващите цифрови консултантски инструменти и услуги (DATS), които включват: комуникационни инструменти, фермерски софтуер, инструменти за сравнителен анализ, уеб и телефонни приложения, цифрови образователни и учебни материали и поддръжка, наред с други.

Проектът предлага възможност за подробно разглеждане на примери/потребителски случаи (UC), за да подкрепи и подпомогне прилагането на цифрови консултантски инструменти и услуги (DATS) в ЕС. В рамките на проекта FAIRshare е отворена публична процедура  за набиране на кандидати, които да представят съществуващи цифрови консултантски инструменти и услуги (DATS). Чрез тези примери се цели да се отговори на предизвикателства, пред които са изправени консултантите/ съветниците в земеделието по отношение прилагане на DATS (за информация, моля, вижте списък на съществуващите DATS събрани по проект FAIRshare DATs , но кандидатстващите DATS не трябва да идват от този списък).

Кандидатите могат да бъдат съветнически (консултански) организации, група консултанти в рамките на съветническа служба или група независими консултанти. Първоначално FAIRshare ще финансира 10 примера до 90 000 евро от цяла Европа, за да представи различни сектори, производствени системи, региони и контекст на консултациите в земеделските стопанства.

Понастоящем предложенията се приемат чрез обявената публична процедура, която е разделена на четири „обособени позиции“ въз основа на географското местоположение.

Крайният срок за кандидатстване е 14:00 (CET) във вторник, 13 април. За да научите повече, вижте тук.