НА 28 ОКТОМВРИ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ОНЛАЙН ИНФОРМАЦИОННО СЪБИТИЕ НА ТЕМА: „ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА БЛОКЧЕЙН ТЕХНОЛОГИИТЕ В ЗЕМЕДЕЛИЕТО“

Начален час: 13:30 ч.

Краен час: 14:45 ч. (събитието ще продължи до изчерпване на мнения и дискусии

Начин на провеждане: онлайн в платформата ZOOM.

Оперативна група „Знание, опит и предприемачество“ стартира поредица от информационни събития, свързани с прилагането на блок чейн технологиите в земеделието. Тези събития са ориентирани както към производители на земеделски продукти, така и към потребители на тези продукти.

По време на информационното събитие ще бъдат представени направените проучвания за възможностите за използване на блокчейн технологиите в земеделието, както и проведеното анкетно проучване в началото на годината сред производители и потребители на храни.
На участниците ще бъде представена разработената децентрализирана система за проследяване на произхода и качеството на произведените стоки (продукти), в случая на оранжериини зеленчуци. По време на информационното събитие ще бъде представен и конкретния проект, осъществяван с финансовата помащ на ПРСР и изпълняван от опертивната група с участници в нея: Виктор Асенов- земеделски поризводител на оранжериини зеленчуци, „Опора Заден България“ ООД-  експериментална база и производители на зеленчуци, Аграрен университен- Пловдив и Национална служба за съвети в земеделието.

Целта на проекта е да се разработи и внедри интегрирана система за управление на работните процеси, позволяваща прозрачност на технологичните производствените процеси и предоставяща актуална информация за процеса на отглеждане на продукта (използвани ресурси и обработка на продукта). Приоритетите, който ще се следва при реализация на проекта, е чрез използване на блокчейн технология да се провери как прозрачността в екосистемата на веригите за доставка на продукти/храни води до повишаване на доверието между участниците във веригата на доставка, в т.ч. и до ориентиране на демографски групи, които са готови да заплатят по-висока цена при гарантиран произход и качество на предлаганата храна.

Участието е безплатно, но е необходима предварителна регистрация!

Линк за регистрация:  https://forms.gle/yZZG1Ss2s6nutm2x6

Линк за достъп:  https://zoom.us/j/98128127471

ID на семинара: 981 2812 7471

За допълнителна информация и въпроси бихте могли да се свържете с организаторите на събитието на ел. поща: eliza@naas.government.bg и тел.: 0887 066 063

Покана и програма на събитието ще намерите тук.

Очакваме Ви!