До края на м. март 2022 г. Оперативна група „Знание, опит и предприемачество“, изпълняваща проект „Децентрализирана интелигентна система за проследяване на произхода и качеството на произведените стоки (продукти)“,. планира да проведе 17еднодневни семинара в различни области в страната.

Семинарите са  са част от  поредица информационни събития за възможностите и ползите от прилагането на блок чейн технологията и резултатите от прилагането им при производство на земеделска продукция.

По време на семинарите  Участниците ще бъдат информирани относно ползите от използването на блокчейн технологиите в земеделското производство и ще им бъде представен софтуера за проследявене на произхода и качеството на произведените стоки (продукти).

Ще бъде представено стопанството на ЗП Виктор Асенов, които е един от ключовите участници в проекта, както и самия проект на  Оперативна група „Знание, опит и предприемачество“-„Децентрализирана интелигентна система за проследяване на произхода и качеството на произведените стоки (продукти)“, финансиран чрез административен договор № РД 50-46 от 22.12.2020 г. със средства по подмярка 16.1. „Подкрепа за сформиране и функциониране на оперативни групи в рамките на ЕПИ“, мярка 16 „Сътрудничество“ от ПРСР 2014-2020 г.

Областите в които ще бъдат проведени срещите са София, Благоевград, Русе, Добрич, Враца, Велико Търново, Пловдив, Пазарджик, Бургас, Хасково, Кърджали, Сливен, Стара Загора, Габрово, Ловеч, Шумен.

Покана и програма ще намерите тук.

До края на м. март 2022 г. Оперативна група „Знание, опит и предприемачество“, изпълняваща проект „Децентрализирана интелигентна система за проследяване на произхода и качеството на произведените стоки (продукти)“,. планира да проведе 17еднодневни семинара в различни области в страната.

Семинарите са  са част от  поредица информационни събития за възможностите и ползите от прилагането на блок чейн технологията и резултатите от прилагането им при производство на земеделска продукция.

По време на семинарите  Участниците ще бъдат информирани относно ползите от използването на блокчейн технологиите в земеделското производство и ще им бъде представен софтуера за проследявене на произхода и качеството на произведените стоки (продукти).

Ще бъде представено стопанството на ЗП Виктор Асенов, които е един от ключовите участници в проекта, както и самия проект на  Оперативна група „Знание, опит и предприемачество“-„Децентрализирана интелигентна система за проследяване на произхода и качеството на произведените стоки (продукти)“, финансиран чрез административен договор № РД 50-46 от 22.12.2020 г. със средства по подмярка 16.1. „Подкрепа за сформиране и функциониране на оперативни групи в рамките на ЕПИ“, мярка 16 „Сътрудничество“ от ПРСР 2014-2020 г.

Областите в които ще бъдат проведени срещите са София, Благоевград, Русе, Добрич, Враца, Велико Търново, Пловдив, Пазарджик, Бургас, Хасково, Кърджали, Сливен, Стара Загора, Габрово, Ловеч, Шумен.

Покана и програма ще намерите тук.