Оперативна група „Знание, опит и предприемачество“ планира да проведе  до месец октомври 2023 г.  еднодневни информационни събития в различни области в страната.

Оперативна група „Знание, опит и предприемачество“, изпълняваща проект „Децентрализирана интелигентна система за проследяване на произхода и качеството на произведените стоки (продукти)“,. планира да проведе  до месец октомври 2023 г.  еднодневни информационни събития в различни области в страната, в които да вземат участие различни целеви групи – земеделски стопани, потребители, търговци, консултанти, студенти и други заинтересовани лица. Те са част от  поредица информационни събития за възможностите и ползите от прилагането на блок чейн технологията и резултатите от прилагането им при производство на земеделска продукция.

По време на информационните събития   Ще бъде представен проекта на  Оперативна група „Знание, опит и предприемачество“-„Децентрализирана интелигентна система за проследяване на произхода и качеството на произведените стоки (продукти)“, финансиран чрез административен договор № РД 50-46 от 22.12.2020 г. със средства по подмярка 16.1. „Подкрепа за сформиране и функциониране на оперативни групи в рамките на ЕПИ“, мярка 16 „Сътрудничество“ от ПРСР 2014-2020 г.  

Участниците ще бъдат запознати с резултатите от проекта до сега и с основните характеристики и функционалности на софтуера за проследявене на произхода и качеството на произведените стоки (продукти) и информирани относно ползите от използването на блокчейн технологиите в земеделското производство. Ще бъдат предтавени и стопанствата на ЗП Викор Асенов – който е водещ и ключов участник в проекта по внедряването на софтуера и ОПОРА ЗАДЕН БЪЛГАРИЯ ООД – с.Цалапица.

Датите и местата на  информационните събития са следните:

ü  26 април 2023 г. от 10.00 ч. – гр. Пловдив, Аграрен университет;

ü  26 май 2023 г.  от 13.00 ч. – гр.Бургас, ул.Цар Пеетър I № 1, ет.1, заседателна зала;

ü  31 май  2023 г. от 10.00 ч. – гр. Пловдив, Аграрен университет;

ü  16 юни 2023 г. от 13.30. ч. – с.Трапоклово, обл. Сливен, Читалище „Отец Паисий- 1928“;

ü  27 юни 2023 г. от 13.00 ч. – гр.Казанлък, бул. Освобождение №49, Институт по розата и етерично-маслените култури;

ü  22-23 юни 2023 г.  – с.Цалапица, обл. Пловдив, демонстрационната база на Опора Заден България ООД в рамките на Летни открити дни – конференция с демонстрация.

ü  15 август 2023 г. – гр.Пловдив, бул. Марица №122, ет.1, Водна палата