Всички публикации от Admin

В периода на м. март – април 2023 г. ОГ „Знание, опит и предприемачество“, изпълняваща проект „Децентрализирана интелигентна система за проследяване на произхода и качеството на произведените стоки (продукти)“,. планира да проведе 9 еднодневни информационни събития в различни области в страната, в които да вземат участие различни целеви групи – земеделски стопани, потребители, студенти и други заинтересовани лица. Те са част от  поредица информационни събития за възможностите и ползите от прилагането на блокчейн технологията и резултатите от прилагането им при производство на земеделска продукция.

По време на информационните събития   Ще бъде представен проекта на  Оперативна група „Знание, опит и предприемачество“-„Децентрализирана интелигентна система за проследяване на произхода и качеството на произведените стоки (продукти)“, финансиран чрез административен договор № РД 50-46 от 22.12.2020 г. със средства по подмярка 16.1. „Подкрепа за сформиране и функциониране на оперативни групи в рамките на ЕПИ“, мярка 16 „Сътрудничество“ от ПРСР 2014-2020 г.

Участниците ще бъдат запознати с резултатите от проекта до сега и с основните характеристики и функционалности на софтуера за проследяване на произхода и качеството на произведените стоки (продукти) и информирани относно ползите от използването на блокчейн технологиите в земеделското производство. Ще бъде представено и стопанството на ЗП Виктор Асенов – който е водещ и ключов участник в проекта по внедряването на софтуера.

Датите и местата на  информационните събития събития са следните:

  • 17 март 2023 г. от 10.00 ч. – гр. Смолян, бул. „България“ № 3 А – залата на х-л Кипарис Алфа;
  • 23 март 2023 г. от 10.30 ч. – гр. Перник, площад „Кракра Пернички“ №1, Синдикален дом, етаж 9, зала на НТС;
  • 24 март 2023 г. от 13.00 ч. – гр. Кърджали, ул. Булаир“ № 35, зала 207 – Дом на техниката;
  • 28 март 2023 г. от 13.00 ч. – гр.Велико Търново, ул.“Цар Теодор Светослав“ №15, к-с „Алегро“;
  • 29 март 2023 г. от 9.00 ч. – гр.Плевен, ул. „Васил Левски“ №1, бивша сграда на ОАПС, ет.3, залата на НССЗ;
  • 04 април 2023 г. от 9.00 ч. – гр.Кюстендил, дом на науката и техниката, ул.“Македония“ №2, зала на ет.2;
  • 04 април 2023 г. от 13.00 ч. – гр.Монтана, бул.“Трети март“ №74, ет.6, залата на ОД на ДФЗ – Монтана;
  • 19 април 2023 г. от 13.00 ч. – гр.Шумен, ул.“Цар Освободител“ № 99, ет.5;
  • 21 април 2023 г. от 10.00 ч. – гр.Добрич, пл. „Свобода“ №5, ет.8

На 24 януари 2023 г. (вторник) ще се проведе информационна среща на Оперативна група „Знание, опит и предприемачество“

Информационната среща ще се проведе в Аграрен университет – Пловдив.

Цел на събитието: среща със земеделски производители за популяризиране на подход за подобряване видимостта на веригата за доставка на храни.

Начален час: 14:00 ч.

Покана и програма на срещата вижте тук.

НА 2 ДЕКЕМВРИ В ГР. РУСЕ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ИНФОРМАЦИОННО СЪБИТИЕ НА ТЕМА: ДЕЦЕНТРАЛИЗИРАНА СИСТЕМА ЗА ПРОСЛЕДЯВАНЕ НА ПРОИЗХОДА И КАЧЕСТВОТО НА ПРОИЗВЕДЕНИТЕ СТОКИ (ПРОДУКТИ). ПОЛЗИ ОТ ИЗПОЛЗВАНЕ НА БЛОКЧЕЙН ТЕХНОЛОГИИТЕ В ЗЕМЕДЕЛИЕТО

На участниците ще бъде представен софтуера за проследявене на произхода и качеството на произведените стоки (продукти) и ще бъдат информирани за ползите от използването на блокчейн технологиите в земеделското производство.
Ще бъдат запознати със стопанството на ЗП Виктор Асенов и с проекта на Оперативна група „Знание, опит и предприемачество“-„Децентрализирана интелигентна система за проследяване на произхода и качеството на произведените стоки (продукти)“, финансиран чрез административен договор № РД 50-46 от 22.12.2020 г. със средства по подмярка 16.1. „Подкрепа за сформиране и функциониране на оперативни групи в рамките на ЕПИ“, мярка 16 „Сътрудничество“ от ПРСР 2014-2020 г.

Покана и програма за събитието вижте тук.

НА 30 НОЕМВРИ В ГР. ГАБРОВО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ИНФОРМАЦИОННО СЪБИТИЕ НА ТЕМА: ДЕЦЕНТРАЛИЗИРАНА СИСТЕМА ЗА ПРОСЛЕДЯВАНЕ НА ПРОИЗХОДА И КАЧЕСТВОТО НА ПРОИЗВЕДЕНИТЕ СТОКИ (ПРОДУКТИ). ПОЛЗИ ОТ ИЗПОЛЗВАНЕ НА БЛОКЧЕЙН ТЕХНОЛОГИИТЕ В ЗЕМЕДЕЛИЕТО

На участниците ще бъде представен софтуера за проследявене на произхода и качеството на произведените стоки (продукти) и ще бъдат информирани за ползите от използването на блокчейн технологиите в земеделското производство.
Ще бъдат запознати със стопанството на ЗП Виктор Асенов и с проекта на Оперативна група „Знание, опит и предприемачество“-„Децентрализирана интелигентна система за проследяване на произхода и качеството на произведените стоки (продукти)“, финансиран чрез административен договор № РД 50-46 от 22.12.2020 г. със средства по подмярка 16.1. „Подкрепа за сформиране и функциониране на оперативни групи в рамките на ЕПИ“, мярка 16 „Сътрудничество“ от ПРСР 2014-2020 г.

Покана и програма за събитието вижте тук.

НА 17 НОЕМВРИ В ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ИНФОРМАЦИОННО СЪБИТИЕ НА ТЕМА: ДЕЦЕНТРАЛИЗИРАНА СИСТЕМА ЗА ПРОСЛЕДЯВАНЕ НА ПРОИЗХОДА И КАЧЕСТВОТО НА ПРОИЗВЕДЕНИТЕ СТОКИ (ПРОДУКТИ). ПОЛЗИ ОТ ИЗПОЛЗВАНЕ НА БЛОКЧЕЙН ТЕХНОЛОГИИТЕ В ЗЕМЕДЕЛИЕТО

На участниците (студенти и перподаватели) ще бъде представен софтуера за проследявене на произхода и качеството на произведените стоки (продукти) и ще бъдат информирани за ползите от използването на блокчейн технологиите в земеделското производство.
Ще бъдат запознати със стопанството на ЗП Виктор Асенов и с проекта на Оперативна група „Знание, опит и предприемачество“-„Децентрализирана интелигентна система за проследяване на произхода и качеството на произведените стоки (продукти)“, финансиран чрез административен договор № РД 50-46 от 22.12.2020 г. със средства по подмярка 16.1. „Подкрепа за сформиране и функциониране на оперативни групи в рамките на ЕПИ“, мярка 16 „Сътрудничество“ от ПРСР 2014-2020 г.

Покана и програма за събитието вижте тук..

На 7 ноември в Аграрен университет – Пловдив ще се проведе информационно събитие на тема Еропейско партньорство за иновации за селскостопанска произовдителност и устойчивост

Целта на срещата с потребители и студенти е популяризирането на подхода за подобряване видимостта на веригата за доставка на храни.

Покана и програма на срещата вижте тук.

На 4 ноември в град Варна ще се проведе информационно събитие на тема „Децентрализирана интелигентна система за проследяване на произхода и качеството на произведените стоки (продукти). Ползи от използване на блокчейн технологиите в земеделието“

На участниците ще бъде представен софтуера за проследявене на произхода и качеството на произведените стоки (продукти) и ще бъдат информирани за ползите от използването на блокчейн технологиите в земеделското производство.
Ще бъдат запознати със стопанството на ЗП Виктор Асенов и с проекта на Оперативна група „Знание, опит и предприемачество“-„Децентрализирана интелигентна система за проследяване на произхода и качеството на произведените стоки (продукти)“, финансиран чрез административен договор № РД 50-46 от 22.12.2020 г. със средства по подмярка 16.1. „Подкрепа за сформиране и функциониране на оперативни групи в рамките на ЕПИ“, мярка 16 „Сътрудничество“ от ПРСР 2014-2020 г.

Организатори: Оперативна група „Знание, опит и предприемачество“, изпълняваща проект „Децентрализирана интелигентна система за проследяване на произхода и качеството на произведените стоки (продукти)“, финансиран подмярка 16.1. „Подкрепа за сформиране и функциониране на оперативни групи в рамките на ЕПИ“, мярка 16 „Сътрудничество“ от ПРСР 2014-2020 г.

Място на провеждате: гр. Варна, х-л Аква, ул. “Девня“ № 12A

Начален час: 13.30 часа

Покана и програма за информационното събитие вижте тук.

На 4 ноември в град Силистра ще се проведе информационно събитие на тема „Децентрализирана интелигентна система за проследяване на произхода и качеството на произведените стоки (продукти). Ползи от използване на блокчейн технологиите в земеделието“

На участниците ще бъде представен софтуера за проследявене на произхода и качеството на произведените стоки (продукти) и ще бъдат информирани за ползите от използването на блокчейн технологиите в земеделското производство.
Ще бъдат запознати със стопанството на ЗП Виктор Асенов и с проекта на Оперативна група „Знание, опит и предприемачество“-„Децентрализирана интелигентна система за проследяване на произхода и качеството на произведените стоки (продукти)“, финансиран чрез административен договор № РД 50-46 от 22.12.2020 г. със средства по подмярка 16.1. „Подкрепа за сформиране и функциониране на оперативни групи в рамките на ЕПИ“, мярка 16 „Сътрудничество“ от ПРСР 2014-2020 г.

Организатори: Оперативна група „Знание, опит и предприемачество“, изпълняваща проект „Децентрализирана интелигентна система за проследяване на произхода и качеството на произведените стоки (продукти)“, финансиран подмярка 16.1. „Подкрепа за сформиране и функциониране на оперативни групи в рамките на ЕПИ“, мярка 16 „Сътрудничество“ от ПРСР 2014-2020 г.

Място на провеждате: гр.Силистра, ул.„Симеон Велики“№ 49, Сградата на художествената галерия, Конферентна зала на Областен информационен център.

Начален час: 14.30 часа

Покана и програма за информационното събитие вижте тук.

На 1 ноември в град Търговище ще се проведе информационно събитие на тема „Децентрализирана интелигентна система за проследяване на произхода и качеството на произведените стоки (продукти). Ползи от използване на блокчейн технологиите в земеделието“

На участниците ще бъде представен софтуера за проследявене на произхода и качеството на произведените стоки (продукти) и ще бъдат информирани за ползите от използването на блокчейн технологиите в земеделското производство.

Ще бъдат запознати със стопанството на ЗП Виктор Асенов и с проекта на Оперативна група „Знание, опит и предприемачество“-„Децентрализирана интелигентна система за проследяване на произхода и качеството на произведените стоки (продукти)“, финансиран чрез административен договор № РД 50-46 от 22.12.2020 г. със средства по подмярка 16.1. „Подкрепа за сформиране и функциониране на оперативни групи в рамките на ЕПИ“, мярка 16 „Сътрудничество“ от ПРСР 2014-2020 г.

Организатори: Оперативна група „Знание, опит и предприемачество“, изпълняваща проект „Децентрализирана интелигентна система за проследяване на произхода и качеството на произведените стоки (продукти)“, финансиран подмярка 16.1. „Подкрепа за сформиране и функциониране на оперативни групи в рамките на ЕПИ“, мярка 16 „Сътрудничество“ от ПРСР 2014-2020 г.

Място на провеждате: гр. Търговище

Начален час: 13.00 часа

Покана и програма за информационното събитие вижте тук.

На 31 октомври в град Айтос ще се проведе информационно събитие на тема „Децентрализирана интелигентна система за проследяване на произхода и качеството на произведените стоки (продукти). Ползи от използване на блокчейн технологиите в земеделието“

На участниците ще бъде представен софтуера за проследявене на произхода и качеството на произведените стоки (продукти) и ще бъдат информирани за ползите от използването на блокчейн технологиите в земеделското производство.
Ще бъдат запознати със стопанството на ЗП Виктор Асенов и с проекта на Оперативна група „Знание, опит и предприемачество“-„Децентрализирана интелигентна система за проследяване на произхода и качеството на произведените стоки (продукти)“, финансиран чрез административен договор № РД 50-46 от 22.12.2020 г. със средства по подмярка 16.1. „Подкрепа за сформиране и функциониране на оперативни групи в рамките на ЕПИ“, мярка 16 „Сътрудничество“ от ПРСР 2014-2020 г.

Организатори: Оперативна група „Знание, опит и предприемачество“, изпълняваща проект „Децентрализирана интелигентна система за проследяване на произхода и качеството на произведените стоки (продукти)“, финансиран подмярка 16.1. „Подкрепа за сформиране и функциониране на оперативни групи в рамките на ЕПИ“, мярка 16 „Сътрудничество“ от ПРСР 2014-2020 г.

Място на провеждате: гр. Айтос, обл. Бургас, ул. Цар Освободител № 3 , Залата на Общинска администрация

Начален час: 10.00 часа

Покана и програма за информационното събитие вижте тук.