Архив на категория: Събития

НА 2 ДЕКЕМВРИ В ГР. РУСЕ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ИНФОРМАЦИОННО СЪБИТИЕ НА ТЕМА: ДЕЦЕНТРАЛИЗИРАНА СИСТЕМА ЗА ПРОСЛЕДЯВАНЕ НА ПРОИЗХОДА И КАЧЕСТВОТО НА ПРОИЗВЕДЕНИТЕ СТОКИ (ПРОДУКТИ). ПОЛЗИ ОТ ИЗПОЛЗВАНЕ НА БЛОКЧЕЙН ТЕХНОЛОГИИТЕ В ЗЕМЕДЕЛИЕТО

На участниците ще бъде представен софтуера за проследявене на произхода и качеството на произведените стоки (продукти) и ще бъдат информирани за ползите от използването на блокчейн технологиите в земеделското производство.
Ще бъдат запознати със стопанството на ЗП Виктор Асенов и с проекта на Оперативна група „Знание, опит и предприемачество“-„Децентрализирана интелигентна система за проследяване на произхода и качеството на произведените стоки (продукти)“, финансиран чрез административен договор № РД 50-46 от 22.12.2020 г. със средства по подмярка 16.1. „Подкрепа за сформиране и функциониране на оперативни групи в рамките на ЕПИ“, мярка 16 „Сътрудничество“ от ПРСР 2014-2020 г.

Покана и програма за събитието вижте тук.

НА 30 НОЕМВРИ В ГР. ГАБРОВО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ИНФОРМАЦИОННО СЪБИТИЕ НА ТЕМА: ДЕЦЕНТРАЛИЗИРАНА СИСТЕМА ЗА ПРОСЛЕДЯВАНЕ НА ПРОИЗХОДА И КАЧЕСТВОТО НА ПРОИЗВЕДЕНИТЕ СТОКИ (ПРОДУКТИ). ПОЛЗИ ОТ ИЗПОЛЗВАНЕ НА БЛОКЧЕЙН ТЕХНОЛОГИИТЕ В ЗЕМЕДЕЛИЕТО

На участниците ще бъде представен софтуера за проследявене на произхода и качеството на произведените стоки (продукти) и ще бъдат информирани за ползите от използването на блокчейн технологиите в земеделското производство.
Ще бъдат запознати със стопанството на ЗП Виктор Асенов и с проекта на Оперативна група „Знание, опит и предприемачество“-„Децентрализирана интелигентна система за проследяване на произхода и качеството на произведените стоки (продукти)“, финансиран чрез административен договор № РД 50-46 от 22.12.2020 г. със средства по подмярка 16.1. „Подкрепа за сформиране и функциониране на оперативни групи в рамките на ЕПИ“, мярка 16 „Сътрудничество“ от ПРСР 2014-2020 г.

Покана и програма за събитието вижте тук.

НА 17 НОЕМВРИ В ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ИНФОРМАЦИОННО СЪБИТИЕ НА ТЕМА: ДЕЦЕНТРАЛИЗИРАНА СИСТЕМА ЗА ПРОСЛЕДЯВАНЕ НА ПРОИЗХОДА И КАЧЕСТВОТО НА ПРОИЗВЕДЕНИТЕ СТОКИ (ПРОДУКТИ). ПОЛЗИ ОТ ИЗПОЛЗВАНЕ НА БЛОКЧЕЙН ТЕХНОЛОГИИТЕ В ЗЕМЕДЕЛИЕТО

На участниците (студенти и перподаватели) ще бъде представен софтуера за проследявене на произхода и качеството на произведените стоки (продукти) и ще бъдат информирани за ползите от използването на блокчейн технологиите в земеделското производство.
Ще бъдат запознати със стопанството на ЗП Виктор Асенов и с проекта на Оперативна група „Знание, опит и предприемачество“-„Децентрализирана интелигентна система за проследяване на произхода и качеството на произведените стоки (продукти)“, финансиран чрез административен договор № РД 50-46 от 22.12.2020 г. със средства по подмярка 16.1. „Подкрепа за сформиране и функциониране на оперативни групи в рамките на ЕПИ“, мярка 16 „Сътрудничество“ от ПРСР 2014-2020 г.

Покана и програма за събитието вижте тук..

На 7 ноември в Аграрен университет – Пловдив ще се проведе информационно събитие на тема Еропейско партньорство за иновации за селскостопанска произовдителност и устойчивост

Целта на срещата с потребители и студенти е популяризирането на подхода за подобряване видимостта на веригата за доставка на храни.

Покана и програма на срещата вижте тук.

На 4 ноември в град Варна ще се проведе информационно събитие на тема „Децентрализирана интелигентна система за проследяване на произхода и качеството на произведените стоки (продукти). Ползи от използване на блокчейн технологиите в земеделието“

На участниците ще бъде представен софтуера за проследявене на произхода и качеството на произведените стоки (продукти) и ще бъдат информирани за ползите от използването на блокчейн технологиите в земеделското производство.
Ще бъдат запознати със стопанството на ЗП Виктор Асенов и с проекта на Оперативна група „Знание, опит и предприемачество“-„Децентрализирана интелигентна система за проследяване на произхода и качеството на произведените стоки (продукти)“, финансиран чрез административен договор № РД 50-46 от 22.12.2020 г. със средства по подмярка 16.1. „Подкрепа за сформиране и функциониране на оперативни групи в рамките на ЕПИ“, мярка 16 „Сътрудничество“ от ПРСР 2014-2020 г.

Организатори: Оперативна група „Знание, опит и предприемачество“, изпълняваща проект „Децентрализирана интелигентна система за проследяване на произхода и качеството на произведените стоки (продукти)“, финансиран подмярка 16.1. „Подкрепа за сформиране и функциониране на оперативни групи в рамките на ЕПИ“, мярка 16 „Сътрудничество“ от ПРСР 2014-2020 г.

Място на провеждате: гр. Варна, х-л Аква, ул. “Девня“ № 12A

Начален час: 13.30 часа

Покана и програма за информационното събитие вижте тук.

На 4 ноември в град Силистра ще се проведе информационно събитие на тема „Децентрализирана интелигентна система за проследяване на произхода и качеството на произведените стоки (продукти). Ползи от използване на блокчейн технологиите в земеделието“

На участниците ще бъде представен софтуера за проследявене на произхода и качеството на произведените стоки (продукти) и ще бъдат информирани за ползите от използването на блокчейн технологиите в земеделското производство.
Ще бъдат запознати със стопанството на ЗП Виктор Асенов и с проекта на Оперативна група „Знание, опит и предприемачество“-„Децентрализирана интелигентна система за проследяване на произхода и качеството на произведените стоки (продукти)“, финансиран чрез административен договор № РД 50-46 от 22.12.2020 г. със средства по подмярка 16.1. „Подкрепа за сформиране и функциониране на оперативни групи в рамките на ЕПИ“, мярка 16 „Сътрудничество“ от ПРСР 2014-2020 г.

Организатори: Оперативна група „Знание, опит и предприемачество“, изпълняваща проект „Децентрализирана интелигентна система за проследяване на произхода и качеството на произведените стоки (продукти)“, финансиран подмярка 16.1. „Подкрепа за сформиране и функциониране на оперативни групи в рамките на ЕПИ“, мярка 16 „Сътрудничество“ от ПРСР 2014-2020 г.

Място на провеждате: гр.Силистра, ул.„Симеон Велики“№ 49, Сградата на художествената галерия, Конферентна зала на Областен информационен център.

Начален час: 14.30 часа

Покана и програма за информационното събитие вижте тук.

На 1 ноември в град Търговище ще се проведе информационно събитие на тема „Децентрализирана интелигентна система за проследяване на произхода и качеството на произведените стоки (продукти). Ползи от използване на блокчейн технологиите в земеделието“

На участниците ще бъде представен софтуера за проследявене на произхода и качеството на произведените стоки (продукти) и ще бъдат информирани за ползите от използването на блокчейн технологиите в земеделското производство.

Ще бъдат запознати със стопанството на ЗП Виктор Асенов и с проекта на Оперативна група „Знание, опит и предприемачество“-„Децентрализирана интелигентна система за проследяване на произхода и качеството на произведените стоки (продукти)“, финансиран чрез административен договор № РД 50-46 от 22.12.2020 г. със средства по подмярка 16.1. „Подкрепа за сформиране и функциониране на оперативни групи в рамките на ЕПИ“, мярка 16 „Сътрудничество“ от ПРСР 2014-2020 г.

Организатори: Оперативна група „Знание, опит и предприемачество“, изпълняваща проект „Децентрализирана интелигентна система за проследяване на произхода и качеството на произведените стоки (продукти)“, финансиран подмярка 16.1. „Подкрепа за сформиране и функциониране на оперативни групи в рамките на ЕПИ“, мярка 16 „Сътрудничество“ от ПРСР 2014-2020 г.

Място на провеждате: гр. Търговище

Начален час: 13.00 часа

Покана и програма за информационното събитие вижте тук.

На 31 октомври в град Айтос ще се проведе информационно събитие на тема „Децентрализирана интелигентна система за проследяване на произхода и качеството на произведените стоки (продукти). Ползи от използване на блокчейн технологиите в земеделието“

На участниците ще бъде представен софтуера за проследявене на произхода и качеството на произведените стоки (продукти) и ще бъдат информирани за ползите от използването на блокчейн технологиите в земеделското производство.
Ще бъдат запознати със стопанството на ЗП Виктор Асенов и с проекта на Оперативна група „Знание, опит и предприемачество“-„Децентрализирана интелигентна система за проследяване на произхода и качеството на произведените стоки (продукти)“, финансиран чрез административен договор № РД 50-46 от 22.12.2020 г. със средства по подмярка 16.1. „Подкрепа за сформиране и функциониране на оперативни групи в рамките на ЕПИ“, мярка 16 „Сътрудничество“ от ПРСР 2014-2020 г.

Организатори: Оперативна група „Знание, опит и предприемачество“, изпълняваща проект „Децентрализирана интелигентна система за проследяване на произхода и качеството на произведените стоки (продукти)“, финансиран подмярка 16.1. „Подкрепа за сформиране и функциониране на оперативни групи в рамките на ЕПИ“, мярка 16 „Сътрудничество“ от ПРСР 2014-2020 г.

Място на провеждате: гр. Айтос, обл. Бургас, ул. Цар Освободител № 3 , Залата на Общинска администрация

Начален час: 10.00 часа

Покана и програма за информационното събитие вижте тук.

До края на м. март 2022 г. Оперативна група „Знание, опит и предприемачество“, изпълняваща проект „Децентрализирана интелигентна система за проследяване на произхода и качеството на произведените стоки (продукти)“,. планира да проведе 17еднодневни семинара в различни области в страната.

Семинарите са  са част от  поредица информационни събития за възможностите и ползите от прилагането на блок чейн технологията и резултатите от прилагането им при производство на земеделска продукция.

По време на семинарите  Участниците ще бъдат информирани относно ползите от използването на блокчейн технологиите в земеделското производство и ще им бъде представен софтуера за проследявене на произхода и качеството на произведените стоки (продукти).

Ще бъде представено стопанството на ЗП Виктор Асенов, които е един от ключовите участници в проекта, както и самия проект на  Оперативна група „Знание, опит и предприемачество“-„Децентрализирана интелигентна система за проследяване на произхода и качеството на произведените стоки (продукти)“, финансиран чрез административен договор № РД 50-46 от 22.12.2020 г. със средства по подмярка 16.1. „Подкрепа за сформиране и функциониране на оперативни групи в рамките на ЕПИ“, мярка 16 „Сътрудничество“ от ПРСР 2014-2020 г.

Областите в които ще бъдат проведени срещите са София, Благоевград, Русе, Добрич, Враца, Велико Търново, Пловдив, Пазарджик, Бургас, Хасково, Кърджали, Сливен, Стара Загора, Габрово, Ловеч, Шумен.

Покана и програма ще намерите тук.

НА 28 ОКТОМВРИ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ОНЛАЙН ИНФОРМАЦИОННО СЪБИТИЕ НА ТЕМА: „ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА БЛОКЧЕЙН ТЕХНОЛОГИИТЕ В ЗЕМЕДЕЛИЕТО“

Начален час: 13:30 ч.

Краен час: 14:45 ч. (събитието ще продължи до изчерпване на мнения и дискусии

Начин на провеждане: онлайн в платформата ZOOM.

Оперативна група „Знание, опит и предприемачество“ стартира поредица от информационни събития, свързани с прилагането на блок чейн технологиите в земеделието. Тези събития са ориентирани както към производители на земеделски продукти, така и към потребители на тези продукти.

По време на информационното събитие ще бъдат представени направените проучвания за възможностите за използване на блокчейн технологиите в земеделието, както и проведеното анкетно проучване в началото на годината сред производители и потребители на храни.
На участниците ще бъде представена разработената децентрализирана система за проследяване на произхода и качеството на произведените стоки (продукти), в случая на оранжериини зеленчуци. По време на информационното събитие ще бъде представен и конкретния проект, осъществяван с финансовата помащ на ПРСР и изпълняван от опертивната група с участници в нея: Виктор Асенов- земеделски поризводител на оранжериини зеленчуци, „Опора Заден България“ ООД-  експериментална база и производители на зеленчуци, Аграрен университен- Пловдив и Национална служба за съвети в земеделието.

Целта на проекта е да се разработи и внедри интегрирана система за управление на работните процеси, позволяваща прозрачност на технологичните производствените процеси и предоставяща актуална информация за процеса на отглеждане на продукта (използвани ресурси и обработка на продукта). Приоритетите, който ще се следва при реализация на проекта, е чрез използване на блокчейн технология да се провери как прозрачността в екосистемата на веригите за доставка на продукти/храни води до повишаване на доверието между участниците във веригата на доставка, в т.ч. и до ориентиране на демографски групи, които са готови да заплатят по-висока цена при гарантиран произход и качество на предлаганата храна.

Участието е безплатно, но е необходима предварителна регистрация!

Линк за регистрация:  https://forms.gle/yZZG1Ss2s6nutm2x6

Линк за достъп:  https://zoom.us/j/98128127471

ID на семинара: 981 2812 7471

За допълнителна информация и въпроси бихте могли да се свържете с организаторите на събитието на ел. поща: eliza@naas.government.bg и тел.: 0887 066 063

Покана и програма на събитието ще намерите тук.

Очакваме Ви!